Edukacja przedporodowa

Zgodnie ze standardami, finansowane przez NFZ spotkania edukacyjne z położną powinny odbywać się od dwudziestego pierwszego do trzydziestego drugiego tygodnia ciąży – raz w tygodniu, a po trzydziestym drugim tygodniu ciąży aż do porodu – dwa razy w tygodniu.

Istnieje obowiązek prawny, aby lekarz prowadzący ciążę poinformował ciężarną w dwudziestym tygodniu o możliwości spotkań edukacyjnych z położną rodzinną

Spotkania te przygotowują do porodu i rodzicielstwa. Udział w nich jest dobrowolny, a poruszane tematy dobiera się indywidualnie, pod kątem potrzeb i oczekiwań ciężarnej.
Według standardów, liczba spotkań i ich częstotliwość daje szerokie możliwości.
Spotkania edukacyjne składają się najczęściej z części teoretycznej i praktycznej.
Część pierwsza to wykład, rozmowa i dyskusja na temat wynikający z potrzeb ciężarnej. Część druga – praktyczna – obejmuje m.in. pokaz naturalnych sposobów radzenia sobie z emocjami, z bólem podczas porodu, ćwiczenia czynności pielęgnacyjnych na fantomie, a także pokaz masażu czy pozycji do karmienia.
Ideą tych spotkań jest to, żeby ciężarna, poza nabyciem wiedzy, nabrała zaufania do położnej.
Cele spotkań prowadzonych w ramach edukacji przedporodowej:
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami i dolegliwościami w okresie ciąży
• nauka właściwych zachowań niezbędnych podczas porodu
• odpowiednie przygotowanie domu na przyjęcie noworodka
• prawidłowa pielęgnacja dziecka
• sukces laktacyjny.
WAŻNE
• spotkania w edukacji przedporodowej są bezpłatne dla ciężarnych, które złożyły deklaracje wyboru położnej.
• edukacja przedporodowa= szkoła rodzenia
• przygotowanie w ciąży to łatwiejszy strat w macierzyństwo
• możliwość 29 spotkań przed porodem.
• miejsce spotkań- gabinet Położnych Środowiskowo- Rodzinnych, Kraków, os Kolorowe 21
• dodatkowe wsparcie poprzez prowadzoną przeze mnie grupę dyskusyjna na fcb
• autorski program – tematy spotkań uzupełniane do potrzeb grupy ciężarnych