Kim jest położna rodzinna?

12279154_984889894905531_7625170275730901914_n

Położna rodzinna to najkrócej mówiąc nauczyciel macierzyństwa. Jednym z miejsc pracy położnej jest dom pacjenta, a zakres jej pracy obejmuje rodzinę.

Stąd też w nazwie tego typu pracy pojawia się określenie – środowisko i rodzina. Położna środowiskowo-rodzinna, wymiennie nazywana położną rodzinną lub położną środowiskową, zajmuje się rodziną w miejscu jej zamieszkania.

Najważniejsze zadania położnej z zakresu edukacji i promocji zdrowia to udzielanie porad dotyczących zdrowego stylu życia, przygotowanie kobiety i jej partnera do porodu, promocja karmienia naturalnego i rozwiązywanie problemów laktacyjnych, a także umacnianie pozytywnych postaw rodzicielskich.

Celem tej pracy edukacyjnej jest zmniejszenie leku przyszłych rodziców, uzyskanie przez nich kompetencji związanych z nową rolą. Położna rodzinna powinna współpracować z różnymi specjalistami (pediatra, ginekolog- położnik, rehabilitant, psycholog, pielęgniarka rodzinna, pracownik opieki socjalnej).

Samodzielność w  wykonywaniu swoich obowiązków położna potwierdza dyplomem ukończenia studiów akademickich jak również kursów i szkoleń. Odpowiedzialność za wykonywana pracę mobilizuje nas położne do ciągłego dokształcania się. Wykonujemy prace samodzielnie zgodnie z ustawa z 1996 roku co pozwoliło mi na założeni Indywidualnej Praktyki Położnej, a na podstawie spółki partnerskiej z koleżankami położnymi, utworzyć NZOZ Położne Rodzinne.

Ważne jest, aby każda kobieta miała wybraną dla siebie położną, bowiem na opieka mogą liczyć również Panie z problemami ginekologicznymi.