Wybór położnej rodzinnej

Wybór położnej rodzinnej
DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ORAZ POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Deklaracja wyboru położnej

Każda kobieta – bez względu na wiek – powinna wybrać swoją położną.
Jest to bowiem warunek, by świadczenia, które zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, wchodzą w zakres zadań położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej, były finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pomoc położnej wiąże się z pomocą ginekologiczną (np. pomoc po zabiegach ginekologicznych) i położniczą (edukacja przedporodowa i wizyty w domu po porodzie).
Dokumentem potwierdzającym wybór położnej POZ przez pacjentkę jest deklaracja wyboru położnej środowiskowej.
Kobieta powinna tam wpisać swoje podstawowe dane i zadeklarować wybór położnej, wskazując ją z imienia i nazwiska. Dane te, zgodnie z odpowiednią ustawą, trafiają do Narodowego Funduszu Zdrowia, który jako państwowa jednostka organizacyjna pełni funkcję płatnika (zarządza środkami pochodzącymi z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki).

Wybór położnej może się dokonać w innym miejscu niż wybór lekarza czy też pielęgniarki rodzinnej. Są to trzy niezależne od siebie wybory; powinny być dokonane świadomie. Zdarza się, że pacjent jest błędnie informowany, że u jednego świadczeniodawcy (np. w przychodni, w rejestracji, w gabinecie specjalisty) musi wypełnić wszystkie te trzy deklaracje.
Nie istnieje taki wymóg by w jednym miejscu były podpisane te trzy deklaracje. Zgodnie z prawem do wolnego wyboru to pacjent decyduje gdzie i którego świadczeniodawcę wybiera. Deklaracja powinna być złożona bezpośrednio u położnej, która jeśli nie będzie miała możliwości wykonać świadczeń (np. zbyt daleki dojazd do pacjentki) może odmówić przyjęcia takiej deklaracji.
Jeśli kobieta korzysta z pomocy ginekologa to na pracująca u niego położną (położna w gabinecie ginekologa) nie wypełnia deklaracji.
Istnieje możliwość zmiany deklaracji (wypełnienia nowej) trzy razy do roku. Liczy się późniejsza data złożenia a wcześniejszego świadczeniodawcę nie musimy o tym fakcie informować.

WAŻNE
• Deklaracja wyboru położnej = bezpłatna pomoc położnej rodzinnej (położnej POZ)
• Świadomy i dobrowolny wybór
• Znajomość wybranej położnej z imienia i nazwiska, możliwość kontaktu telefonicznego
• Możliwość zmiany wybory trzy razy do roku